SECTION 100 IPC IN MARATHI संपूर्ण माहिती

IPC Section 100 Information Marathi, आयपीसी चे कलम 100 काय आहे? What is Section 100 IPC in Marathi

नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही आयपीसी च्या कलम 100, IPC च्या कलम 100 बद्दल बोलणार आहोत, आजपर्यंत आमचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आम्ही कलम 100 ची अधिकाधिक कायदेशीर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहावी. आयपीसीचा. शरीराच्या खाजगी संरक्षणाच्या अधिकाराच्या विस्ताराशी संबंधित एक विभाग आहे, त्याबद्दल तपशीलवार, संपूर्ण तपशील या लेखात केला जाणार आहे.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 96 (Section 96) पासून कलम 106 (section 106) पर्यंत स्वसंरक्षणाच्या (self defense) अधिकारांची कायदेशीर व्याख्या आहे. त्याचप्रमाणे आयपीसी च्या कलम 100 (Section 100 IPC) मध्ये असे म्हटले आहे की मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या शरीराच्या खाजगी संरक्षणाचा अधिकार कधी लागू होतो? या संदर्भात आयपीसीचे कलम 100 काय प्रदान करते ते आम्हाला कळू द्या?

Table of Contents

आयपीसी च्या कलम 100 चे तपशील – Description of IPC Section 100

(Indian Penal Code Section 100) भारतीय दंड संहितेच्या कलम 100 नुसार,

भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 100 (section 100) मध्ये मृत्यूच्या कारणापर्यंत शरीराच्या खाजगी संरक्षणाचा अधिकार (right of private defense) केव्हा वाढतो? आयपीसीच्या कलम 100 नुसार, शरीराच्या खाजगी संरक्षणाचा अधिकार, मागील शेवटच्या कलमात नमूद केलेल्या निर्बंधांच्या अधीन राहून, हल्लेखोराला स्वेच्छेने मृत्यू किंवा इतर कोणतीही हानी पोहोचविण्याचा अधिकार वाढतो, जर त्या अधिकाराने गुन्हा केला असेल तर प्रयोगाची संधी येते, खालीलपैकी कोणत्याही प्रकारची आहे, म्हणजे-

 • पहिला- असा हल्ला ज्यामुळे वाजवी भीती निर्माण होते की अन्यथा अशा हल्ल्याचा परिणाम मृत्यू होईल.
 • दुसरा- असा हल्ला जो वाजवी स्वरूपात भीती निर्माण करतो की अन्यथा अशा हल्ल्यामुळे गंभीर दुखापत होईल.
 • तिसरा- बलात्कार करण्याच्या उद्देशाने केलेला हल्ला.
 • चौथे- निसर्गाविरुद्ध कार्य- तृष्णा तृप्त करण्याच्या उद्देशाने केलेला हल्ला.
 • पाचवा- अपहरण किंवा अपहरण करण्याच्या उद्देशाने केलेला हल्ला.
 • सहावा – एखाद्या व्यक्तीला स्वत: ला मुक्त करण्यासाठी वाजवी प्रकारची भीती निर्माण करण्यासाठी परिस्थितीनुसार चुकीच्या बंदिवासात आणण्याच्या उद्देशाने केलेला हल्ला. यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांची मदत मिळू शकणार नाही.
 • सातवा- ऍसिड फेकणे किंवा वाजवी रीतीने भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे अन्यथा अशा कृत्यामुळे गंभीर नुकसान होईल.

नक्की वाचा:-

SECTION 279 IPC IN MARATHI
STAY ORDER INFORMATION IN MARATHI
SECTION 436 IPC IN MARATHI
SECTION 497 IPC IN MARATHI

Section 100 IPC – जेव्हा शरीराच्या खाजगी संरक्षणाचा अधिकार मृत्यूच्या कारणापर्यंत वाढतो

कायद्याने आपण भ्याड वागावे असे वाटत नाही. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते की कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा व्यक्तीच्या शरीराला किंवा जीवाला धोका आहे, तेव्हा एखाद्याने धैर्याने वागले पाहिजे आणि स्वतःला तसेच इतरांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

तथापि, गुन्हेगारी कायद्याचा पहिला आणि मुख्य नियम असा आहे की इतरांना मदत करण्यापूर्वी एखाद्याने स्वतःला मदत केली पाहिजे. मृत्यूच्या कृतींविरूद्ध स्वत: ला मदत करण्यासाठी, भारतीय संविधान आणि भारतीय दंड संहिता वैयक्तिक संरक्षणाचा अधिकार म्हणून स्व-संरक्षणाची तरतूद करते.

वैयक्तिक संरक्षण म्हणजे काय? – What is Personal Defense?

आयपीसी अंतर्गत खाजगी संरक्षण या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही, परंतु सामान्य शब्दात, खाजगी संरक्षण म्हणजे जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याच्या जीवनाचे, स्वातंत्र्याचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी दुसर्‍या व्यक्तीविरुद्ध शक्ती वापरते.

कलम 100 अन्वये, ज्या व्यक्तीच्या विरोधात बळाचा वापर केला जात आहे अशा व्यक्तीच्या जीवाला किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तीविरुद्धच बचावाची कारवाई केली जाऊ शकते. वैयक्तिक संरक्षणाचा व्यायाम करताना, एखाद्या व्यक्तीला स्व-संरक्षणात्मक शक्ती वापरण्याची परवानगी आहे जी अन्यथा वापरल्यास बेकायदेशीर असू शकते.

कलम 100 आयपीसी ची पूर्वतयारी – Prerequisites of Section 100 IPC

 • भारतीय दंड संहितेचे कलम 100 लागू करण्यासाठी, खालील अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत-
 • एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका किंवा शरीराला गंभीर इजा असणे आवश्यक आहे.
 • सुटण्याचा योग्य मार्ग नसावा.
 • सुरक्षेसाठी योग्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याची वेळ येऊ नये.
 • हल्लेखोराच्या मृत्यूचे कारण आवश्यकच असावे.

शरीर आणि मालमत्तेपासून संरक्षण – Protection against body & property

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 97 (शरीर आणि मालमत्तेच्या वैयक्तिक संरक्षणाचा अधिकार) नुसार, प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या शरीराचे किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या शरीराचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे जिच्याविरुद्ध गुन्हा केला जात आहे ज्यामुळे शरीराला हानी पोहोचते. अशी व्यक्ती. आहे

व्यक्ती किंवा अशा व्यक्तीचा मृत्यू देखील होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, शरीराच्या संरक्षणाच्या अधिकारासह, प्रत्येक व्यक्तीला स्वत: च्या मालमत्तेचे किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे, मग तो जंगम असो वा जंगम, ज्याच्या विरुद्ध चोरी, डकैती, दुष्प्रचार किंवा गुन्हेगारी अतिक्रमण किंवा गुन्हा केला गेला असेल. प्रयत्न केला आहे. चोरी, दरोडा, दुष्प्रचार किंवा गुन्हेगारी कृत्य केले जात आहे.

ज्यांच्या विरुद्ध खाजगी संरक्षणाचा अधिकार नाही Acts against which no right of private defense

संहितेच्या कलम 99 (ज्या विरुद्ध खाजगी संरक्षणाचा अधिकार नाही) अंतर्गत, खाजगी संरक्षणाचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीच्या विरुद्ध नाही. निशस्त्र आणि निशस्त्र व्यक्ती यांसारख्या विशिष्ट व्यक्तींना हा अधिकार समाविष्ट करत नाही. गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तींना रोखण्यासाठीच हा अधिकार उपलब्ध आहे. पुढे, जेव्हा कोणतीही मदत उपलब्ध नसेल तेव्हाच अधिकार वापरला जाऊ शकतो.

आयपीसीच्या कलम 99 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सार्वजनिक सेवकाने असे कृत्य केल्यास मृत्यूची भीती किंवा गंभीर दुखापत झाल्याशिवाय खाजगी संरक्षणाचा अधिकार वापरता येणार नाही.

किंवा प्रयत्न केला जातो. सार्वजनिक सेवकाने त्याच्या कार्यालयात सद्भावनेने कार्य करण्याचे निर्देश, जरी असे कृत्य किंवा निर्देश कायद्याने न्याय्य नसले तरीही. शिवाय, सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे जाण्यासाठी सुरक्षिततेसाठी पुरेसा वेळ असताना खाजगी संरक्षणाचा अधिकार वापरला जाऊ शकत नाही.

तथापि, कलम 99 ला अपवाद आहे ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की सार्वजनिक सेवकाने केलेल्या कृत्याविरुद्ध किंवा करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या विरोधात कोणत्याही व्यक्तीला खाजगी संरक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, जोपर्यंत त्याला असे कृत्य केले गेले आहे. जो सार्वजनिक सेवक आहे.

त्याचप्रमाणे, एखादी व्यक्ती सार्वजनिक सेवकाच्या निर्देशानुसार केलेल्या किंवा करण्याचा प्रयत्न केलेल्या कोणत्याही कृत्याविरूद्ध खाजगी संरक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहत नाही, जोपर्यंत ती व्यक्ती त्या दिशेने कार्य करत आहे हे त्याला माहीत नसते. , किंवा जोपर्यंत अशा व्यक्तीने आपला अधिकार सांगितला नाही, किंवा त्याला लेखी अधिकार असल्यास, तो असा अधिकार निर्माण करेपर्यंत.

खाजगी संरक्षणामुळे मृत्यू होतो – Private defense cause of death

आयपीसीच्या कलम 100 (Section 100 IPC in Marathi) मध्ये असे नमूद केले आहे की, संहितेच्या कलम 99 मध्ये नमूद केलेल्या निर्बंधांच्या अधीन शरीराच्या खाजगी संरक्षणाचा अधिकार, स्वेच्छेने कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू किंवा गुन्हेगाराला इतर कोणतीही हानी पोहोचवण्यापर्यंत विस्तारित आहे, जर त्याविरुद्ध गुन्हा अधिकार वापरला जातो जो खाली वर्णन केलेल्या कोणत्याही वर्णनाखाली येतो-

 • गुन्हा असा असू शकतो की अशा हल्ल्यामुळे मृत्यू होईल अशी भीती निर्माण होते.
 • गुन्हा असा असू शकतो की अशा हल्ल्यामुळे गंभीर दुखापत होण्याची भीती निर्माण होते.
 • बलात्काराच्या उद्देशाने गुन्हा.
 • अनैसर्गिक वासना पूर्ण करण्याच्या हेतूने केलेले गुन्हे.
 • अपहरण किंवा अपहरण करण्याच्या हेतूने केलेले गुन्हे.
 • अशा परिस्थितीत कोणत्याही व्यक्तीला चुकीच्या पद्धतीने बंदिस्त करण्याच्या हेतूने केलेले गुन्हे ज्यामुळे त्याला भीती वाटू शकते की तो त्याच्या सुटकेसाठी सार्वजनिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकणार नाही.
 • अ‍ॅसिड फेकणे किंवा टाकणे किंवा अ‍ॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न करणे जेणेकरून अशा कृत्यामुळे गंभीर दुखापत होईल.

अस्वस्थ मनाच्या व्यक्तीविरुद्ध वैयक्तिक संरक्षणाचा वापर केला जाऊ शकतो – Use of personal defense against a person of unsound mind

आयपीसी अंतर्गत वैयक्तिक संरक्षणाचा अधिकार इतरांच्या जीवाला आणि मालमत्तेला धोका निर्माण करणारा गुन्हा करणाऱ्या सर्व व्यक्तींविरुद्ध उपलब्ध आहे. अस्वस्थ मनाची, मादक व्यक्ती जेव्हा लहान असते,

किंवा कोणतीही व्यक्ती, जी चुकीच्या समजुतीमुळे, जीवन किंवा मालमत्तेवर गुन्हा करते, पीडित व्यक्तीला खाजगी संरक्षणाचा अधिकार असेल कारण तो असा गुन्हा करणारी व्यक्ती मनाची असेल तर तो त्याचा वापर करेल.

उदाहरणार्थ, Z, वेडेपणाच्या प्रभावाखाली, A मारण्याचा प्रयत्न करतो. Z हा कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी नाही. पण A ला खाजगी संरक्षणाचा तितकाच अधिकार आहे जो Z समजूतदार असता तर त्याला मिळाला असता.

कलम 100 आयपीसी (section 100 ipc) – मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या शरीराच्या खाजगी संरक्षणाचा अधिकार केव्हा लागू होतो.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 100 नुसार, शरीराच्या खाजगी संरक्षणाचा अधिकार, मागील कलमात नमूद केलेल्या निर्बंधांच्या अधीन, हल्लेखोराचा जाणूनबुजून मृत्यू किंवा इतर कोणतीही दुखापत होण्यापर्यंत वाढतो, जर गुन्हा ज्याद्वारे केला जातो. त्या अधिकाराच्या वापराचा प्रसंग येतो, यापुढे खालीलपैकी कोणत्याही प्रकारचा आहे, म्हणजे:-

 • असा हल्ला ज्यामुळे वाजवीपणे अशी भीती निर्माण होईल की अन्यथा अशा हल्ल्याचा परिणाम मृत्यू होईल.
 • असा हल्ला ज्यामुळे वाजवीपणे अशी भीती निर्माण होईल की अशा हल्ल्यामुळे अन्यथा गंभीर दुखापत होईल;
 • बलात्कार करण्याच्या उद्देशाने हल्ला;
 • वासना पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने निसर्गावर हल्ला;
 • अपहरण किंवा अपहरण करण्याच्या उद्देशाने हल्ला;
 • अशा परिस्थितीत कोणत्याही व्यक्तीचा अवाजवी संयम ठेवण्याच्या उद्देशाने हल्ला करणे ज्यामुळे त्याला त्याच्या सुटकेसाठी सार्वजनिक अधिकाऱ्यांची मदत मिळू शकणार नाही अशी त्याला वाजवी भीती वाटू शकते;
 • असे कृत्य किंवा अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न ज्यामुळे वाजवीपणे अशी भीती निर्माण होऊ शकते की अन्यथा अशा कृतीमुळे गंभीर दुखापत होईल. (गुन्हेगारी कायदे (सुधारणा) कायदा, 2013).

आयपीसी म्हणजे काय – What is IPC in Marathi

भारतीय दंड संहिता (IPC) येथे भारतातील कोणत्याही नागरिकाने केलेल्या विशिष्ट गुन्ह्यांची व्याख्या आणि शिक्षा प्रदान करते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की हे भारतीय सैन्याला लागू होत नाही. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्येही आयपीसी लागू नव्हता. पण कलम ३७० (section 370) हटवल्यानंतर तेथेही आयपीसी लागू झाला. यापूर्वी तेथे रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती.

ब्रिटिशांनी आयपीसी लागू केला होता – British had implemented IPC

ब्रिटीश भारतातील पहिल्या कायदा आयोगाच्या (law commission) शिफारशीवरून 1860 मध्ये आयपीसी अस्तित्वात आली आणि त्यानंतर 1862 मध्ये भारतीय दंड संहिता (indian penal code) म्हणून त्याची अंमलबजावणी झाली. आपल्या सर्वांना भारतीय दंड संहिता 1860 म्हणून विद्यमान दंड संहिता माहित आहे. त्याची ब्ल्यू प्रिंट लॉर्ड मॅकॉले यांनी तयार केली होती. नंतर वेळोवेळी त्यात अनेक बदल करण्यात आले.

निष्कर्ष Conclusion: IPC Section 100 in marathi

मित्रांनो, यासह आम्ही आमचा लेख संपवत आहोत, आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल आणि तो समजण्याजोगा असेल, म्हणजेच तुम्हाला कलम 100 आयपीसी ची संपूर्ण माहिती (Section 100 ipc information in marathi) मिळाली असेल.

कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी किंवा नोंदणी करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, या लेखाद्वारे आम्ही या सर्व प्रश्नांशी संबंधित सर्व माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जर तुम्हाला या प्रश्नाशी संबंधित कोणतीही माहिती किंवा आयपीसी, सीआरपीसी सीपीसी इत्यादी इतर कोणतेही कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्न मिळवायचे असतील तर तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये मोकळ्या मनाने कमेंट करू शकता आणि आम्ही लवकरच तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ. आम्ही प्रयत्न करू. ते शक्य तितक्या लवकर देण्यासाठी आमचे सर्वोत्तम आहे.

जर तुम्ही आमच्या सेक्शन 100 आयपीसी (section 100 ipc in marathi) च्या मराठी माहितीबद्दल समाधानी असाल तर तुम्ही आमचे ब्लॉग पेज Malhath M TV ला लाईक करा आणि हा लेख तुमच्या मित्रांना शेअर करा जेणेकरून त्यांना देखील या कलम 100 आयपीसी बद्दल माहिती about of section 100 ipc in marathi मिळू शकेल आणि कोणत्याही गरजूंना मदत होईल.

शेयर करो:

Leave a Comment