रामायणातील राणी कैकेयी कथा | Kaikeyi in Ramayana Story In Marathi

रामायणातील राणी कैकेयी कथा भूमिका Story of Kaikeyi in Ramayana in Marathi

राणी कैकेयी ही हिंदू पौराणिक कथा रामायणातील एक पात्र होती. रामायणाच्या कथेत त्यांनी मोठी भूमिका साकारली आहे. असे म्हणता येईल की राणी कैकेयीने जर प्रभू श्री रामाला वनवासात पाठवले नसते तर ही कथा अस्तित्वात आली नसती.

म्हणूनच रामायणाच्या कथेचा तो महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. राणी कैकेयी लहानपणापासूनच खूप धाडसी आणि हुशार आहे. राणी कैकेयी अतिशय सुंदर होती आणि ती सौंदर्याबरोबरच युद्धकौशल्यातही समृद्ध होती. त्यामुळे अयोध्येचा राजा दशरथ त्याच्यावर खूप प्रभावित झाला.

त्यानंतर राजा दशरथ आणि राणी कैकेयी यांचा विवाह झाला. ती राजा दशरथाची दुसरी पत्नी आणि भरताची आई होती, परंतु तिचे रामावर सर्वात जास्त प्रेम होते. या कथेत राणी कैकेयीचे पात्र चित्रित केले आहे.

Table of Contents

राणी कैकेयीचा परिचय – Introduction of Rani Kaikeyi in Marathi

राणी कैकेयीचा परिचय खालील यादीनुसार आहे:

परिचय बिंदूपरिचय
नावराणी कैकेयी
जन्म ठिकाणकैकेय
वडीलकैकेय नरेश अश्वपती
भाऊ7 भाऊ
नवराअयोध्येचा राजा दशरथ
मुलगाभरत
Introduction of Rani Kaikeyi

कैकेयीचे संपूर्ण चरित्र खालील मुद्यांच्या आधारे दाखवले आहे:

 • राणी कैकेयीचा जन्म आणि सुरुवातीचे आयुष्य
 • राणी कैकेयीचा विवाह
 • राणी कैकेयीला राजा दशरथाचे शब्द
 • रामायणातील राणी कैकेयीची भूमिका

राणी कैकेयीचा जन्म आणि सुरुवातीचे आयुष्य – Birth and early life of Queen Kaikeyi

राणी कैकेयीचा जन्म कैकेयच्या राज्यात झाला. राणी कैकेयी कैकेय ही राजा अश्वपतीची कन्या होती. त्यांचे वडील राजा अश्वपती हे घोड्यांची देवता होते, म्हणून त्यांना अश्वपती असे म्हणतात. राणी कैकेयीचे नाव तिच्या राज्यावर म्हणजेच कैकेयीच्या नावावरून ठेवण्यात आले. राणी कैकेयी ही ७ भावांची बहीण होती. कैकेयी बालपणापासूनच मातृ प्रभावाशिवाय राहिली आहे.

कैकेयीच्या वडिलांनी कैकेयीच्या आईला आपल्या राजवाड्यातून हाकलून दिले होते जेव्हा त्यांना कळले की तिच्या आईचा स्वभाव सुखी कुटुंबासाठी अनुकूल नाही. याशिवाय त्यांचे वडील अश्वपती यांचे वरदान लाभले की त्यांना पक्ष्यांची भाषा कळते.

एके दिवशी राजा आणि त्याची राणी त्यांच्या राजवाड्याच्या बागेत फिरत असताना राजाने दोन हंसांच्या जोड्या आपापसात बोलताना ऐकल्या. त्याच्या बोलण्याने राजा खूप खुश झाला आणि मनापासून हसला, त्यामुळे त्याच्या पत्नीची उत्सुकता वाढू लागली.

वस्तुस्थिती अशी होती की राजा अश्वपतीला आपल्या प्राणहानीबद्दल कळले होते आणि ते त्याला सांगू शकले नाहीत. त्याची पत्नी राजाच्या आनंदाचे कारण जाणून घेण्यास उत्सुक होती. जेव्हा राजाला समजले की आपल्या पत्नीला आपल्या जीवनाची आणि कल्याणाची काळजी नाही, तेव्हा त्याने तिला घरातून हाकलून दिले.

यानंतर कैकेयीने आपल्या आईला पुन्हा पाहिले नाही. आणि मग कैकेयीला त्याची दासी मंथरा सांभाळत होती. दरबारात आपला दर्जा वाढवण्यासाठी ती योजना आखत असे. अशा प्रकारे राणी कैकेयीचे बालपण आणि सुरुवातीचे आयुष्य गेले.

नक्की वाचा:

रामायण सीता हरण कथा
भारतातील राज्यांची नावे
लंका दहन ची कथा
राम सुग्रीव मित्रता
कलम 363 संपूर्ण माहिती

राणी कैकेयीचा विवाह – Rani Kaikeyi Marrige

एकदा अयोध्येचा राजा दशरथ यांना अयोध्येचा राजा अश्वपती याने आपल्या महालात बोलावले होते. त्याच्या स्वागतासाठी राजवाड्याच्या गेटवर सर्वजण त्याची वाट पाहत होते. त्याच्या लढाऊ कौशल्याची आणि महानतेची चर्चा सर्वानाच माहीत होती, सगळेच त्याच्या एका झलकसाठी उत्सुक होते. कारण राजा दशरथ हा राजा हरिश्चंद्रासारखा महान राजे होता. राणी कैकेयी स्वतः त्याची काळजी घेण्यात गुंतली होती.

जेव्हा राजा दशरथाची नजर राणी कैकेयीवर पडली तेव्हा तो तिच्यावर खूप प्रभावित झाला. त्याने तिच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. पण लग्न झाल्यामुळे वडिलांना ते मान्य नव्हते. तेव्हा राजा अश्वपतीने राजा दशरथाकडून केवळ राणी कैकेयीचा पुत्रच अयोध्येचा उत्तराधिकारी होईल असे वचन मागितले.

राजा दशरथाची पहिली पत्नी कौशल्ये हिला मुलगा नव्हता म्हणून त्याने हे वचन दिले. यानंतर राणी कैकेयीचा विवाह अयोध्येचा राजा दशरथ याच्याशी झाला, परंतु लग्नानंतर तीही माता होऊ शकली नाही. यानंतर राजा दशरथाचा विवाह काशीच्या राजाची कन्या सुमिंत्रा हिच्याशी झाला.

पण तीही आई होऊ शकली नाही, मग त्याचा परिणाम असा झाला की राजा दशरथ बाप होऊ शकला नाही. राजा दशरथाला पुत्र नसल्यामुळे तो खूप दुःखी असायचा. यासाठी एकदा यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले, त्यानंतर राम हा राणी कौशल्येचा ज्येष्ठ पुत्र, त्यानंतर राणी कैकेयीचा पुत्र भरत आणि त्यानंतर राणी सुमिंत्र यांना लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न हे दोन पुत्र झाले. अशा प्रकारे राजा दशरथाला चार पुत्र झाले.

राणी कैकेयीला राजा दशरथाचे शब्द

राणी कैकेयी ही राजा दशरथाची सर्वात प्रिय पत्नी होती. राजा दशरथ कैकेयीच्या सौंदर्यावर आणि धैर्यावर मोहित झाला होता. कैकेयी सौंदर्याने समृद्ध असण्यासोबतच युद्ध कौशल्यानेही समृद्ध होती. राजा दशरथाच्या युद्धात ती सुद्धा साथ देत असे. एकदा देवराज इंद्र संब्रासुर नावाच्या राक्षसाशी लढत होता, पण तो राक्षस खूप शक्तिशाली होता. कोणताही देव त्याला तोंड देऊ शकला नाही.

अशा स्थितीत तो राजा दशरथाकडे मदतीसाठी गेला. मग राजाने त्यांना संभरासुराशी युद्ध करण्याचे आश्वासन दिले आणि ते युद्धासाठी जाऊ लागले, तेव्हाच राणी कैकेयीनेही त्यांच्यासोबत जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. राजा दशरथाने राणी कैकेयीलाही आपल्यासोबत युद्धात नेले. युद्ध सुरू झाले. युद्धादरम्यान राजा दशरथाच्या सारथीला बाण लागला, त्यामुळे राजा दशरथ थोडा हादरला.

त्यानंतर त्याच्या रथाची आज्ञा राणी कैकेयीने केली. ती राजा दशरथाची सारथी झाली. त्यामुळे त्यांच्या रथाचे एक चाक खड्ड्यात अडकले. संबरासुर नावाचा राक्षस राजा दशरथावर सतत हल्ला करत होता, त्यामुळे राजा दशरथ खूप जखमी झाला होता.

हे पाहून राणी रथातून खाली उतरली आणि पटकन रथाचे चाक खड्ड्यातून बाहेर काढून स्वतःशीच लढू लागली. त्याचा पराक्रम पाहून राक्षसही घाबरला आणि तिथून पळून गेला. अशा प्रकारे राणी कैकेयीने राजा दशरथाचे प्राण वाचवले.

राजा दशरथ देखील राणी कैकेयीने खूप प्रभावित झाला, त्याने राणी कैकेयीला तिला दोन इच्छित वर मागण्यास सांगितले. राणी कैकेयीने राजा दशरथाला सांगितले की – “तुझ्या प्राणाचे रक्षण करणे हे माझे कर्तव्य आहे.” पण तरीही राजाने त्याला वरदान मागायला सांगितले. राणी म्हणाली – “मला आता काहीही नको आहे, भविष्यात जेव्हा जेव्हा मला या दोन वरदानांची गरज पडेल तेव्हा मी ते मागेन.” तेव्हा राजा दशरथाने त्याला भविष्यात दोन वरदान दिले.

रामायणातील राणी कैकेयीची भूमिका – Role of Kaikeyi in Ramayana

राणी कैकेयीने रामायणात अतिशय महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे. हे खालील चरणांवर आधारित आहे.

 • रामाचा जन्म आणि त्याचा विवाह
 • मंथरा कैकेयीला भडकवते
 • कैकेयीचे कोप भवन
 • रामाचा वनवास
 • राजा दशरथाचा मृत्यू
 • कैकेयीचा पश्चाताप
 • रामाचा जन्म आणि त्याचा विवाह

राम हा राणी कौशल्याचा मुलगा होता. तो राजा दशरथाचा ज्येष्ठ पुत्र होता. राम हा राणी कैकेयी आणि राजा दशरथ यांचा सर्वात प्रिय पुत्र होता. त्याला राम सर्वात जास्त आवडायचा. लहान राणी कैकेयीने रामावर आपला अधिकार सांगितला. राम राणी कैकेयीच्याही जवळचा होता, तो तिचा प्रत्येक शब्द पाळत असे.

मिथला राजा जनकाची कन्या सीतेच्या स्वयंवरात रामाने शिवाचे धनुष्य तोडून सीतेशी विवाह केला. याचबरोबर राजा दशरथाच्या चारही मुलांचा विवाह मिथलाच्या राजकन्यांसोबत पार पडला.

मंथरा कैकेयीला भडकवते – Manthara provokes Kaikeyi

राणी कैकेयीच्या वडिलांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांनी भरताला भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. राणी कैकेयीचा भाऊ युदजित राजा दशरथ याला भरताला कैकेयीकडे येण्यास सांगण्यास सांगितले. त्यानंतर भरत आणि शत्रुघ्न दोघेही कैकेयाकडे निघाले.

राजा दशरथने त्याच वेळी रामाला अयोध्येचा उत्तराधिकारी बनवण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे सर्वजण खूप आनंदित झाले. राणी कैकेयीलाही याचा खूप आनंद झाला, पण राणी कैकेयीची दासी मंथरा हिला ते आवडले नाही. या गोष्टीवर राणी कैकेयीला आनंदित पाहून त्यांनी मत्सर व्यक्त केला. त्याने राणी कैकेयीला डिवचायला सुरुवात केली.

मंथरा राणी कैकेयीला म्हणाली – “राजा दशरथ आपले वचन मोडत आहे, त्याने तुझ्या वडिलांना वचन दिले होते की तुझा मुलगा त्याचा उत्तराधिकारी असेल, मग तो कौशल्येच्या मुलाला राजा कसा बनवू शकतो”. हे ऐकून राणी मंथरा वर खूप रागावली. मंथरा राणी कैकेयीला म्हणू लागली की – “कैकेयी तू खूप भोळी आहेस, राजा दशरथाची फसवणूक तुला समजू शकत नाही”.

अशा प्रकारे मंथरा राणी कैकेयीला भडकवत राहिली. त्याने राणी कैकेयीला रामाला वनवासात पाठवण्यास सांगितले. मग हळू हळू राणी कैकेयी मंथरा च्या बोलण्यात येऊ लागली. मग या विषयावर त्यांनी मंथरा चा सल्ला घेतला आता काय करायचं. मग मंथराने त्याला राजा दशरथाने दिलेल्या दोन शब्दांबद्दल सांगितले. राणी कैकेयीला तिला काय करायचे आहे ते सर्व समजले.

राणी कैकेयीचे कोप भवन – Queen Kaikeyi Kop Bhawan

राणी कैकेयीने सर्व अन्नपाण्याचा त्याग केला आणि कोप भवनात गेली. रामाच्या राज्याभिषेकाने दशरथ राजाला खूप आनंद झाला, सगळा राजवाडा आनंद साजरा करत होता. राजाला हा आनंद त्याची प्रिय पत्नी कैकेयीसोबत वाटून घ्यायचा होता आणि त्यासाठी तो कैकेयीच्या खोलीत जातो. तिथे जाऊन कैकेयीची अवस्था पाहून तो त्याला त्याच्या व्यथा विचारतो.

कैकेयी त्याच्या बोलण्याला उत्तर देत नाही. तेव्हा राजा त्यांना सांगतो की आज त्याने रामाचा राज्याभिषेक करायचे ठरवले आहे. तरीही कैकेयी काही बोलत नाही. राजाने पुन्हा विचारल्यावर, कैकेयी त्याला म्हणते – “तुम्ही दिलेल्या शब्दापासून तू कसा दूर जाऊ शकतोस? तुम्ही माझ्या वडिलांना माझ्या मुलाला वारस बनवण्याचे वचन दिले होते, मग तुम्ही रामाला राजा कसे बनवू शकता.

हे ऐकून राजाला धक्का बसला आणि त्याने कैकेयीला खूप समजावले, पण कैकेयी अजूनही राजी होत नाही. राजा दशरथही आपल्या निर्णयावर ठाम राहतो, मग राणीने त्याला दिलेले २ वरदान मागायला सांगितले. जर दशरथ राजाने वरदान देण्याचे वचन दिले असेल तर तो मागे राहू शकला नाही.

राणी कैकेयी त्यांना सांगते की – “माझा पहिला वर माझा मुलगा भरतचा राज्याभिषेक आहे आणि माझा दुसरा वर रामाचा 14 वर्षांचा वनवास आहे”. हे ऐकून राजाच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्याबद्दल त्यांना खूप वाईट वाटते.

रामाचा वनवास – Exile Of Lord Rama

राणी कैकेयीचे हे शब्द ऐकून राजा दशरथ मानसिकदृष्ट्या खूप दुःखी होतो आणि तिचे हे शब्द स्वीकारण्यास नकार देतो. राणी कैकेयी त्यांना सांगते की – “जीवन गमावू नये, परंतु शब्द गमावू नयेत, आपण आपल्या शब्दांना मागे ठेवू शकत नाही ही रघुकुलची प्रथा आहे.” अशा रीतीने राजा दशरथाने सांगितलेल्या वचनांचे पालन करावे लागले.

राम हे मर्यादा पुरुषोत्तमही होते. त्यामुळे रघुकुलच्या चालीरीतींचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या पालकांच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ते वनवासात जाण्यास सहमत आहेत. अशा रीतीने रामाला वनवासात टाकण्यात आले आणि ते पत्नी सीता आणि भाऊ लक्ष्मणासह वनाकडे निघाले.

राजा दशरथाचा मृत्यू – King Dasharatha’s death

राजा दशरथाचे रामावरील प्रेम सर्वांत जास्त होते, त्यामुळे त्यांचा वियोग तो सहन करू शकला नाही. त्याने रामाला खूप थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण रामाने त्याचे म्हणणे ऐकले नाही आणि तो जंगलात निघून गेला. काही काळानंतर राजा दशरथाने रामाच्या आजारपणामुळे देह सोडला आणि त्याचा मृत्यू झाला.

जेव्हा भरताला हे कळले तेव्हा तो राणी कैकेयीवर खूप रागावला आणि त्याने आपल्या मातेचा त्याग केला. भरत आपल्या आईच्या कृत्याने खूप दुःखी झाला कारण त्याचे रामावर खूप प्रेम होते. त्याने आपल्या मंत्र्यांना रामाला अयोध्येत परत आणण्यासाठी त्याचा शोध घेण्यास सांगितले.

कैकेयीचा पश्चात्ताप – Kaikeyi Repentance

राणी कैकेयीला तिचा मुलगा भरत याने बोललेल्या कडू शब्दाने खूप दुखावले आणि तिला आपली चूक कळली. पण भरतने तिला आई म्हणण्यास नकार दिला. राम चित्रकूटमध्ये असल्याचे भरताला कळले, तेव्हा अयोध्येतील सर्व लोक त्यांना परत घेण्यासाठी चित्रकूटकडे गेले.

तिथे पोहोचल्यावर रामाला वडिलांच्या मृत्यूची बातमी कळली तेव्हा ते खूप दुःखी झाले. राणी कैकेयीला तिच्या कृत्याचा पश्चाताप होत राहिला. त्याने आपल्या कृत्याबद्दल रामाची क्षमा मागितली, आणि त्याला अयोध्येला परत जाण्यास सांगितले, परंतु रामाने आपल्या वडिलांचे म्हणणे ऐकले नाही आणि तो जंगलात फिरत राहिला आणि अयोध्येतील सर्व लोकांकडे परत गेला. भरतानेही सिंहासनावर न बसता रामाचे पाय गादीवर ठेवले. राम भरत मिलाप यांची कथा इथे वाचा.

अशाप्रकारे राणी कैकेयीला तिच्या कृत्याचा पश्चाताप झाला आणि रामाला वनवासात पाठवल्यामुळे राणी कैकेयीने रामायणाच्या कथेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

FAQ कैकेयी वाल्मिकी रामायण कथा – Story of Kaikeyi Valmiki Ramayana Story

कैकेयी ही राजा दशरथ आणि अयोध्येची राणी यांच्या तीन पत्नींपैकी एक होती. ती भरताची माता होती. ती कैकेयच्या राजा अस्वपतीची कन्या होती, जो कोसलचा दीर्घकाळ सहयोगी होता.

तिने दशरथाशी लग्न केले जेव्हा नंतरच्याने तिच्या वडिलांना आश्वासन दिले की तिच्या पोटी जन्मलेला मुलगा कोसलचा राजा होईल. दशरथ हे वचन देऊ शकला कारण त्याची पहिली पत्नी कौशल्या निपुत्रिक होती.

कैकेयीला कोणता शाप दिला होता?

कैकेयी लहान असताना एक ऋषी त्याच्या वडिलांकडे गेले. त्याच्या दिसण्यावर खूष होऊन खेळकर मुलाने तोंड काळे केले. ऋषी संतापले आणि त्यांनी मुलाला शाप दिला. ज्याने तिचा चेहरा काळवंडला होता तो नंतर इतका बदनाम होईल की ती कोणाला तोंड देऊ शकणार नाही, असे तिने सांगितले.

कैकेयी कशासाठी ओळखली जाते?

दंडक वनातील युद्धात कैकेयीने पती दशरथाची मदत केली. कैकेयीने युद्धात राजाला वाचवले, तर पौराणिक कथेनुसार, त्याचा डावा हात हिरा (संतांकडून मिळालेले वरदान) सारखा मजबूत होता, त्यामुळे युद्धाच्या वेळी राजा त्याच्याबरोबर होता. कैकेयी ही राजाची आवडती राणी होती.

कैकेयी रशियाचा आहे का?

रशियातील रामायणातील कैकेयी. रामायणाच्या वेळी, रशिया भारतवर्षाचा एक भाग होता आणि रामायणातील कैकेयी जी भारताची आई आहे आणि भगवान रामाची सावत्र आई रशियामध्ये बोरॉन होती.

कैकेयी 3 ची इच्छा काय होती?

कैकेयीने तिला दिलेल्या तीन इच्छांची आठवण करून देण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्याने तीन इच्छा मागितल्या होत्या – पहिली रामाला अयोध्येचा राजा म्हणून हटवणे, दुसरी भरतला अयोध्येचा राजा बनवणे आणि तिसरी रामाला 14 वर्षांच्या वनवासासाठी वनात पाठवणे.

कैकेयी तिच्या मागील जन्मात कोण होती?

द्वापर युगात देवकीच्या पोटी कृष्णाचा जन्म झाला, पण यशोदेने त्याचे पालनपोषण केले, असे म्हटले जाते. यशोदा फक्त कैकेयी होती. कृष्णाने आपले बालपण सामान्य मुलाप्रमाणे त्यांच्या घरात घालवावे ही कैकेयीची इच्छा होती.

कैकेयीचा मृत्यू कसा झाला?

आजारपणामुळे कैकेयीचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जाते.

कैकेयीने रामाला वनवासात का पाठवले?

त्याचा खरा मुलगा भरत हा अयोध्येचा राजा व्हावा म्हणून कैकेयीने त्याला वनवासात पाठवले होते.

कैकेयीच्या दोन अटी काय होत्या?

कैकेयी राजा दशरथाला 2 अटी बोलते, पहिला रामाचा 14 वर्षांचा वनवास, दुसरा भारताचा राज्याभिषेक.

रामायणात कैकेयीची भूमिका कोणी केली होती?

पद्मा खन्ना

जर तुम्हाला ही मराठी पोस्ट रामायणातील राणी कैकेयी कथा (रामायण में रानी कैकेयी की कहानी), Kaikeyi in Ramayana Story In Marathi आवडली असेल किंवा कोणतीही महत्वाची माहिती मिळाली असेल तर ती तुमच्या मित्रांसोबत Whatsapp, Facebook, Twitter इत्यादी सोशल मीडिया साइट्सवर नक्की शेअर करा. अशा अधिक माहितीपूर्ण माहितीसाठी Marathi M TV ला पुन्हा भेट द्या.

शेयर करो:

Leave a Comment