हिंदू विवाह कायदा 1955 Hindu Marriage Act in Marathi

हिन्दू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह कायद्याचे कलम (Section of the Hindu Marriage Act)

Hindu Marriage Act in Marathi: हिंदू विवाह कायदा, 1955 हिंदूंमधील विवाहाशी संबंधित कायदा संहिताबद्ध करतो. हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतात लागू आहे. हे बौद्ध, जैन आणि शीखांसह कोणालाही लागू होते जे भारतीय कायद्यानुसार हिंदू आहेत. हे केवळ हिंदू विवाह समारंभ आणि नोंदणीसाठी नियम प्रदान करत नाही तर घटस्फोटाचे नियम देखील स्पष्ट करते.

Table of Contents

हिंदू विवाह कायद्यानुसार वैध विवाहासाठी आवश्यक अटी

कायद्याच्या दृष्टीने विवाह वैध होण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. जर विवाह सोहळा झाला परंतु आवश्यक अटींची पूर्तता केली गेली नाही, तर विवाह एकतर मुलभूतरित्या रद्द केला जातो किंवा रद्द करता येतो. या कायद्याच्या कलम 5 मध्ये दिलेल्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत.

 • लग्नातली कोणतीही व्यक्ती किंवा पक्ष आधीच विवाहित नसावा, म्हणजेच लग्नाच्या वेळी कोणत्याही पक्षाचा जोडीदार आधीपासून नसावा. त्यामुळे हा कायदा बहुपत्नीत्वाला प्रतिबंधित करतो.
 • लग्नाच्या वेळी, दोन्ही पक्ष आजारी असल्यास, त्यांची संमती वैध मानली जाणार नाही. जरी तो वैध संमती देण्यास सक्षम असला तरीही, त्याला कोणत्याही मानसिक विकाराने ग्रस्त नसावे ज्यामुळे तो विवाहासाठी आणि मुलांच्या जबाबदारीसाठी अयोग्य असेल. दोन्ही पक्षांपैकी कोणीही वेडे नसावे.
 • लग्नासाठी दोन्ही पक्षांचे वय कमी नसावे. वराचे वय किमान २१ वर्षे आणि वधूचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे.
 • दोन्ही पक्ष सपिंड किंवा निषिद्ध संबंधांच्या मर्यादेत नसावेत, जोपर्यंत कोणतेही कस्टम प्रशासन त्यांना अशा संबंधांमध्ये विवाह करण्याची परवानगी देत ​​नाही.
हिंदू विवाह (हिन्दू विवाह अधिनियम) कायद्यानुसार वैध विवाहासाठी आवश्यक अटी

हिंदू विवाह कायद्यानुसार रद्द विवाह

कायद्याच्या कलम 11 नुसार, खालील मुद्द्यांवर विवाह रद्द केला जाऊ शकतो:

 • एकतर पक्ष आधीच विवाहित आहेत, किंवा लग्नाच्या वेळी पती-पत्नी आहेत.
 • लग्नासाठी दोन्ही पक्षाचे वय कमी आहे, म्हणजे 21 वर्षांपेक्षा कमी वधू आणि 18 वर्षांखालील वधू.
 • जर पक्ष सपिंडा किंवा निषिद्ध संबंधांच्या डिग्रीच्या आत असतील.

हिंदू विवाह कायद्यानुसार रद्द करण्यायोग्य विवाह

कायद्याच्या कलम १२ नुसार, विवाह वैध असला तरी पुढीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव नंतर रद्द केला जाऊ शकतो:

 • जर दोन्ही पक्ष नपुंसक असतील आणि त्यामुळे विवाह पूर्ण करू शकत नसतील.
 • लग्नाच्या वेळी, दोन्ही पक्ष काही आजारपणामुळे वैध संमती देण्यास सक्षम नाहीत. जरी तो वैध संमती देण्यास सक्षम असला तरीही, त्याला कोणत्याही मानसिक विकाराने ग्रस्त नसावे ज्यामुळे तो विवाहासाठी आणि मुलांच्या जबाबदारीसाठी अयोग्य असेल. एकतर कोणाला तरी वेडेपणा येतो वगैरे.
 • जर संमती सक्तीने किंवा फसवणुकीने मिळवली गेली असेल.
 • लग्नाच्या वेळी वधू वराव्यतिरिक्त इतर पुरुषाकडून गर्भवती असल्यास.

हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत विवाहासाठी केले जाणारे विधी

कायद्याच्या कलम 7 मध्ये असे म्हटले आहे की हिंदू विवाहामध्ये वधू आणि वर दोघांनाही विधी आणि रीतिरिवाजानुसार समारंभ करता येईल. या विधींमध्ये सप्तपदी म्हणजेच पवित्र अग्नीभोवती सात प्रदक्षिणा घालणे देखील समाविष्ट आहे.

असे म्हटले आहे की, सप्तपदी विधी आणि समारंभात समाविष्ट केल्यास, सातवी फेरी घेतली जाते तेव्हाच विवाह पूर्ण आणि बंधनकारक मानला जातो.

हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणी

कायद्याच्या कलम 8 अन्वये, कोणत्याही राज्याचे राज्य सरकार केवळ त्या विशिष्ट राज्यासाठी हिंदू विवाहांच्या नोंदणीसाठी नियम बनवू शकते आणि हिंदू विवाह नोंदणीमध्ये त्यांच्या विवाहाशी संबंधित तपशील देऊ शकते, असे न केल्यास दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.

तथापि, रजिस्टरमध्ये नोंद न केल्यामुळे विवाहाच्या वैधतेवर परिणाम होत नाही.

हिंदू विवाह नोंदवही वाजवी वेळी तपासणीसाठी खुली असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कोणालाही विवाहाचा पुरावा मिळू शकेल, जो कायद्याच्या न्यायालयात पुरावा म्हणून देखील मान्य आहे.

हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटाचे नियम

भारतीय राज्यघटनेत 449 कलमे आहेत जी 25 भागात विभागलेली आहेत. सुरुवातीला, संविधानात केवळ 22 भाग आणि 8 वेळापत्रकांसह 395 कलमे होती. तथापि, घटनेच्या स्थापनेपासून अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. ऑक्टोबर 2018 पर्यंत, एकूण 123 दुरुस्ती विधेयके सादर करण्यात आली आहेत, त्यापैकी 102 सुधारणा अधिनियम लागू करण्यात आले आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील काही कलमांचा सारांश खाली दिला आहे.

भाग I (लेख 1 ते 4): केंद्र आणि त्याचे प्रदेश

हिंदू विवाह कायदा केवळ हिंदूंसाठी विवाहाची वैधता संहिताबद्ध करत नाही तर घटस्फोटाला मान्यता देतो आणि परवानगी देतो.

या कायद्याच्या कलम 13 मध्ये घटस्फोटाची मागणी कोणत्या कारणास्तव करता येईल याचे वर्णन केले आहे. तथापि, अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, घटस्फोटाची याचिका लग्नाच्या एक वर्षानंतरच सादर केली जाऊ शकते.

पती किंवा पत्नी खालीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव घटस्फोटासाठी याचिका सादर करू शकतात:

 • व्यभिचार: जर दुसर्‍या पक्षाने विवाहानंतर स्वेच्छेने दुसर्या पुरुष किंवा स्त्रीशी लैंगिक संबंध ठेवले असतील.
 • क्रूरता: जर दुसऱ्या पक्षाने याचिकाकर्त्याला क्रौर्य केले असेल, मग ते मानसिक किंवा शारीरिक असो.
 • त्याग: जर याचिकाकर्त्याला त्रास देणारा दुसरा पक्ष दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सोडून गेला असेल.
 • धर्मांतर: जर एखाद्या पक्षाने दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केले असेल आणि तो यापुढे हिंदू नसेल.
 • मानसिक विकार: जर पक्षकार चुकीच्या पद्धतीने मानसिक विकाराने ग्रस्त असेल, किंवा इतक्या प्रमाणात अस्वस्थ मनाचा असेल, तर याचिकाकर्त्याने प्रतिवादीसोबत राहण्याची अपेक्षा करणे वाजवी नाही.
 • कुष्ठरोग: जर दोन्ही पक्षांना कुष्ठरोगासारख्या असाध्य रोगाने ग्रासले असेल.
 • रोग: जर दोन्ही पक्षांना सांसर्गिक आजाराने ग्रासले असेल.
 • संन्यास: जर एखाद्या पक्षाने जगाचा त्याग केला असेल आणि धार्मिक व्यवस्थेत प्रवेश केला असेल.
 • मृत्यूचे गृहितक: जर दुसऱ्या पक्षाचे 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी जिवंत असल्याचे ऐकले गेले नाही.

हा कायदा स्त्रीला काही इतर कारणांवरून घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करण्यास सक्षम करतो:

 • जर हिंदू विवाह कायदा, 1955 पूर्वी विवाह झाला असेल आणि पतीने या कायद्यापूर्वी पुनर्विवाह केला असेल आणि याचिकाकर्त्याच्या लग्नाच्या वेळी पती दुसरी पत्नी राहत असेल.
 • लग्नानंतर, पती बलात्कार, लैंगिक संबंध किंवा पाशवी वर्तनासाठी दोषी आढळला आहे.
 • भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 125 नुसार किंवा हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, 1956 नुसार पतीविरुद्ध देखभाल आदेश जारी झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत पती-पत्नीमधील सहवास पुन्हा सुरू झालेला नाही.
 • विवाहाच्या वेळी पत्नी अल्पवयीन होती आणि 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच तिने तिचा विवाह नाकारला.

परस्पर घटस्फोट

परस्पर संमतीने घटस्फोट म्हणजे जेव्हा पती-पत्नी दोघेही एकमेकांशी सहमत असतात, ते यापुढे एकत्र राहू शकत नाहीत, आणि घटस्फोट हा सर्वोत्तम उपाय आहे, ते एकमेकांवर कोणतेही आरोप न करता माननीय न्यायालयात जाऊ शकतात. कलमानुसार परस्पर घटस्फोट घेऊ शकतात. परस्पर घटस्फोटाची याचिका संयुक्तपणे सादर करून या कायद्याचा 13B.

पुनर्विवाह

घटस्फोटानंतर पुनर्विवाह करण्याचीही तरतूद या कायद्यात आहे. घटस्फोटाच्या कोणत्याही पक्षाला पुनर्विवाह करण्याची परवानगी आहे, जर पूर्वीचे लग्न घटस्फोटाच्या डिक्रीद्वारे विसर्जित केले गेले असेल आणि त्यानंतर अपील करण्याचा कोणताही अधिकार शिल्लक नसेल.

हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत देखभाल करण्याचा अधिकार

कार्यवाही दरम्यान देखभाल आणि खर्च

कायद्याच्या कलम 24 मध्ये असे म्हटले आहे की, जर पती किंवा पत्नीचे स्वतःचे कोणतेही उत्पन्न नसेल, जे त्या पक्षाच्या समर्थनासाठी आणि कार्यवाहीच्या खर्चासाठी पुरेसे असेल, तर न्यायालय हा खर्च दुसऱ्या पक्षाला देऊ शकते. हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत रु. भरण्याचे आदेश देऊ शकतात. यासाठी कोर्ट दोन्ही पक्षांच्या उत्पन्नाबाबत सांगतो.
जेव्हा गरजू पक्ष त्याबाबत न्यायालयात अर्ज सादर करतो तेव्हा न्यायालय या कलमाखाली कारवाई करते.

कायमस्वरूपी पोटगी आणि देखभाल

घटस्फोटाच्या आदेशादरम्यान किंवा नंतर कोणत्याही वेळी, न्यायालयाला हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत एका पक्षाने आर्थिक मदत किंवा देखभालीसाठी दुस-या पक्षाला रक्कम देण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे. ही रक्कमही न्यायालयाने ठरवली आहे. हे एक-वेळ पेमेंट किंवा नियतकालिक (उदाहरणार्थ, प्रत्येक महिन्याला) देखील असू शकते.

Charge Sheet in Marathi
IPC Section 471 in Marathi
Resume Format in Marathi
Stay Order in Marathi

हिंदू विवाह कायद्यावरील सामान्य प्रश्न

हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत, नवविवाहित जोडप्यांना कोणते उपाय उपलब्ध आहेत?

हिंदू विवाह कायदा, 1955 प्रामुख्याने तीन उपाय प्रदान करतो. हे घटस्फोट, न्यायिक विभक्त होणे आणि वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करणे आहेत. कायदा या उपायांसाठी कारणे, अटी आणि प्रक्रियांचे वर्णन करतो. याशिवाय हिंदू विवाह कायद्यात विवाहाच्या अटी, पार पाडावयाचे विधी, विवाह नोंदणी, घटस्फोटानंतर उदरनिर्वाह, पुनर्विवाहाची तरतूद इ.

वैवाहिक हक्कांची परतफेड म्हणजे काय?

हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 9 मध्ये वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेशी संबंधित कायद्याची तरतूद आहे. यानुसार, जेव्हा पती किंवा पत्नी एकतर, कोणत्याही वाजवी स्पष्टीकरणाशिवाय किंवा कारणाशिवाय, इतर जोडीदाराला सोडून जातात, तेव्हा पीडित पक्ष अशा वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी न्यायालयात अर्ज करू शकतो. तुम्ही जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करू शकता, आणि जर न्यायालय समाधानी असेल, तर ते वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी डिक्री मंजूर करेल. तथापि, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीवर असेल जी आपल्या जोडीदाराला सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जाते.

न्यायिक पृथक्करण म्हणजे काय?

कायद्याच्या कलम 10 अन्वये, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13(1) मध्ये दिलेल्या कोणत्याही कारणास्तव पती-पत्नीपैकी कोणीही न्यायिक विभक्त होण्याच्या आदेशासाठी न्यायालयात अर्ज करू शकतो. परंतु पत्नीच्या बाबतीत, कलम 13(2) (स्त्रीद्वारे घटस्फोटाचे कारण) मध्ये दिलेल्या कारणास्तव ती न्यायालयीन विभक्त होण्याचा आदेश देखील मिळवू शकते.

जेव्हा जेव्हा न्यायालयीन विभक्ततेचा आदेश पारित केला जातो तेव्हा याचिकाकर्त्यावर प्रतिवादीसोबत सहवास करण्याची कोणतीही सक्ती नसते. तथापि, कोणत्याही पक्षाला त्यांच्यातील वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा असेल, तर दोघांपैकी कोणीही न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतो आणि न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तो आदेश बाजूला ठेवू शकतो.

लग्न करण्यासाठी वधू आणि वर यांचे किमान कायदेशीर वय किती आहे?

कायद्यानुसार, विवाहासाठी कायदेशीररित्या तयार होण्यासाठी वधूचे किमान वय 18 वर्षे आणि वरासाठी 21 वर्षे आहे.

18 वर्षापूर्वी विवाहित महिलेसाठी कोणते उपाय उपलब्ध आहेत?

हिंदू विवाह कायद्यानुसार, जर एखादी मुलगी 15 वर्षांची झाली असेल आणि लग्नाच्या वयाच्या आधीच तिचे लग्न झाले असेल तर ती 18 व्या वर्षी लग्न नाकारू शकते. हे पाऊल वयाच्या 15 वर्षांनंतरच पण 18 वर्षापूर्वी उचलले जाऊ शकते. मात्र, बालविवाहावर बंदी घालणारी कोणतीही लेखी तरतूद नाही.

18 वर्षापूर्वी विवाहित महिलेसाठी कोणते उपाय उपलब्ध आहेत?

हिंदू विवाह कायद्यानुसार, जर एखादी मुलगी 15 वर्षांची झाली असेल आणि लग्नाच्या वयाच्या आधीच तिचे लग्न झाले असेल तर ती 18 व्या वर्षी लग्न नाकारू शकते. हे पाऊल वयाच्या 15 वर्षांनंतरच पण 18 वर्षापूर्वी उचलले जाऊ शकते. मात्र, बालविवाहावर बंदी घालणारी कोणतीही लेखी तरतूद नाही.

हिंदू कायद्यानुसार विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक आहे का?

हिंदू विवाहांची नोंदणी करणे अनिवार्य नाही, याचा अर्थ विवाहाच्या वैधतेवर रजिस्टरमध्ये प्रवेश न केल्याने त्याचा परिणाम होत नाही, तथापि, नोंदणी सर्व कायदेशीर कारणांसाठी विवाहाचा पुरावा म्हणून काम करते. कलम ८ अन्वये, राज्य सरकारला त्या विशिष्ट राज्यासाठी हिंदू विवाहांच्या नोंदणीसाठी नियम बनवण्याचा अधिकार आहे आणि ते हिंदू विवाह नोंदणीमध्ये त्यांच्या विवाहाशी संबंधित तपशील प्रदान करण्याची तरतूद देखील करू शकते, असे न केल्यास दंड देखील आकारला जाऊ शकतो. . हिंदू विवाह रजिस्टर, हिंदू विवाह कायद्यानुसार, सर्व वाजवी वेळी तपासणीसाठी खुले असेल, जेणेकरून विवाहाचा पुरावा कोणालाही मिळू शकेल. हे प्रमाणपत्र न्यायालयात पुरावा म्हणूनही ग्राह्य धरले जाते.

लग्न करण्यासाठी वधू आणि वर यांचे किमान कायदेशीर वय किती आहे?

कायद्यानुसार, विवाहासाठी कायदेशीररित्या तयार होण्यासाठी वधूचे किमान वय 18 वर्षे आणि वरासाठी 21 वर्षे आहे.

18 वर्षापूर्वी विवाहित महिलेसाठी कोणते उपाय उपलब्ध आहेत?

हिंदू विवाह कायद्यानुसार, जर एखादी मुलगी 15 वर्षांची झाली असेल आणि लग्नाच्या वयाच्या आधीच तिचे लग्न झाले असेल तर ती 18 व्या वर्षी लग्न नाकारू शकते. हे पाऊल वयाच्या 15 वर्षांनंतरच पण 18 वर्षापूर्वी उचलले जाऊ शकते. मात्र, बालविवाहावर बंदी घालणारी कोणतीही लेखी तरतूद नाही.

हिंदू कायद्यानुसार विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक आहे का?

हिंदू विवाहांची नोंदणी करणे अनिवार्य नाही, याचा अर्थ विवाहाच्या वैधतेवर रजिस्टरमध्ये प्रवेश न केल्याने त्याचा परिणाम होत नाही, तथापि, नोंदणी सर्व कायदेशीर कारणांसाठी विवाहाचा पुरावा म्हणून काम करते. कलम ८ अन्वये, राज्य सरकारला त्या विशिष्ट राज्यासाठी हिंदू विवाहांच्या नोंदणीसाठी नियम बनवण्याचा अधिकार आहे आणि ते हिंदू विवाह नोंदणीमध्ये त्यांच्या विवाहाशी संबंधित तपशील प्रदान करण्याची तरतूद देखील करू शकते, असे न केल्यास दंड देखील आकारला जाऊ शकतो. . हिंदू विवाह रजिस्टर, हिंदू विवाह कायद्यानुसार, सर्व वाजवी वेळी तपासणीसाठी खुले असेल, जेणेकरून विवाहाचा पुरावा कोणालाही मिळू शकेल. हे प्रमाणपत्र न्यायालयात पुरावा म्हणूनही ग्राह्य धरले जाते.

बिगामी म्हणजे काय? ज्या महिलेचा नवरा विवाहित आहे त्यांच्यासाठी कोणते पर्याय खुले आहेत?

बिगामी म्हणजे पती किंवा पत्नी एकतर त्यांच्या हयातीत त्यांची पत्नी किंवा पती सोडून इतर कोणाशी लग्न करतात. भारतीय दंड संहितेनुसार हा गुन्हा असून, कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. विवाह निरर्थक आहे.

जर एखाद्या महिलेकडे पुरावा असेल की तिने पुनर्विवाह करणाऱ्या पुरुषाशी लग्न केले आहे किंवा तिने दुसऱ्या पुरुषाशी पुनर्विवाह केला आहे, तर तिने पोलिसांशी संपर्क साधावा. जर तिला कळले की तिचा नवरा पुनर्विवाह करणार आहे, तर ती पुन्हा लग्न करण्यास मनाई करण्यासाठी न्यायालयाकडून मनाई आदेश मागू शकते. आणि जर विवाह झाला असेल, तर पत्नी न्यायालयाला “घोषणा” करण्यास सांगू शकते की दुसरे लग्न निरर्थक आहे. तथापि, अशा परिस्थितीत, तक्रारदाराला पहिल्या लग्नाची वैधता सिद्ध करावी लागते.

जर एखाद्या हिंदूला एकाच धर्मातील नसलेल्या व्यक्तीशी (म्हणजे हिंदू सोडून इतर) लग्न करायचे असेल तर ते कोणत्या कायद्यानुसार करू शकतात?

जर स्त्री आणि पुरुष दोघांना हिंदू विवाह कायद्यानुसार लग्न करायचे असेल तर दोघांनाही हिंदू धर्माचे असणे बंधनकारक असेल. अहिंदू व्यक्तीचा समावेश असला तरी त्याने आधी हिंदू धर्म स्वीकारला पाहिजे. तथापि, बिगर हिंदू व्यक्तीशी विवाह करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाह करणे. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही धर्माचे स्त्री-पुरुष एकमेकांशी विवाह करू शकतात, ज्यामध्ये विविध धार्मिक समुदायांचा समावेश आहे. अशा प्रकरणांमध्ये या कायद्यांतर्गत लग्न करणे खूप सोपे आहे, कारण ते विविध धर्म-आधारित वैयक्तिक कायद्यांनुसार पूर्ण करणे आवश्यक असलेल्या अनेक गुंतागुंत टाळते. हे दोन्ही बाजूंचे धर्मांतर टाळते.

हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत ज्यांचे विवाह रद्दबातल ठरवले गेले आहे अशा व्यक्तींच्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाचे काय हक्क आहेत?

कलम 11 अन्वये विवाह रद्द झाल्यास, तो विवाह वैध असल्‍यास, किंवा वैधतेचा डिक्री मंजूर झाला असेल किंवा विवाह वैध घोषित केला असेल तर अशा विवाहाचे कोणतेही मूल वैध ठरू शकते.

त्याचप्रमाणे, कलम १२ अन्वये रद्द करण्यायोग्य विवाहाविरुद्ध निरर्थक हुकूम काढण्यात आला असेल, तर डिक्री पास होण्यापूर्वी गर्भात असलेले कोणतेही मूल हे त्यांचे वैध मूल असेल. मुलाची ही वैधता शून्यतेच्या डिक्रीची पर्वा करणार नाही.

कायद्याच्या कलम 16 मध्ये निरर्थक आणि रद्द करण्यायोग्य विवाहांच्या मुलांच्या वैधतेबाबत कायद्याचे वर्णन केले आहे.

घटस्फोट घेतल्यानंतर एखादी व्यक्ती पुन्हा लग्न कधी करू शकते?

हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत, घटस्फोटानंतर एखादी व्यक्ती, जेव्हा घटस्फोटाचा हुकूम (न्यायालयाने) पूर्णपणे बाजूला ठेवला आहे, किंवा अपील करण्याचा कोणताही अधिकार शिल्लक नाही किंवा अपील दाखल करण्याची मुदत संपली आहे. किंवा जर अपील सादर केले गेले असेल आणि नाकारले गेले असेल, तर एखादी व्यक्ती पुनर्विवाह करू शकते.

घटस्फोटाच्या बाबतीत कोणी भरणपोषण किंवा पोटगीचा दावा करू शकतो का?

हिंदू विवाह कायदा दोन्ही पक्षांना भरणपोषणाची परवानगी देतो, न्यायालयाने दोन प्रकारच्या देखभालीची तरतूद केली आहे –

 • देखभाल पेंडंट लाइट आणि ऑपरेशन खर्च
 • कायमस्वरूपी पोटगी आणि देखभाल

कायद्याच्या कलम 24 मध्ये असे म्हटले आहे की, जर पती किंवा पत्नीचे स्वतःचे कोणतेही उत्पन्न नसेल, जे त्या पक्षाच्या समर्थनासाठी आणि कार्यवाहीच्या खर्चासाठी पुरेसे असेल, तर न्यायालय हा खर्च दुसऱ्या पक्षाला देऊ शकते. हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत रु. भरण्याचे आदेश देऊ शकतात. यासाठी कोर्ट दोन्ही पक्षांच्या उत्पन्नाबाबत सांगतो. जेव्हा गरजू पक्षकार या संदर्भात न्यायालयात अर्ज सादर करतो, तेव्हा न्यायालय या कलमाखाली कारवाई करते. ही देखभाल पेंडंट लाइट आणि ऑपरेशनचा खर्च आहे.

कायद्याचे कलम 25 कायमस्वरूपी पोटगी आणि देखभाल या कायद्याशी संबंधित आहे. घटस्फोटाच्या आदेशादरम्यान किंवा नंतर कोणत्याही वेळी, न्यायालयाला या कलमांतर्गत आदेश देण्याचा अधिकार आहे की, एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला आर्थिक सहाय्य किंवा रक्कम पुरवावी. ही रक्कम देखील न्यायालयाने ठरवली आहे, ती एकाच वेळी किंवा मासिक भरली जाऊ शकते.

जर तुम्हाला ही मराठी पोस्ट हिंदू विवाह कायदा (हिन्दू विवाह अधिनियम) 1955, Hindu Marriage Act in Marathi आवडली असेल किंवा कोणतीही महत्वाची माहिती मिळाली असेल तर ती तुमच्या मित्रांसोबत Whatsapp, Facebook, Twitter इत्यादी सोशल मीडिया साइट्सवर नक्की शेअर करा. अशा अधिक माहितीपूर्ण माहितीसाठी Marathi M TV ला पुन्हा भेट द्या.

शेयर करो:

Leave a Comment