Fundamental Rights of India in Marathi मौलिक अधिकार संपूर्ण माहिती

Fundamental rights of Indian constitution in Marathi: मुलभूत हक्क ही भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या हक्कांची सनद आहे. हे नागरी स्वातंत्र्याची हमी देते जेणेकरून सर्व भारतीय भारताचे नागरिक म्हणून त्यांचे जीवन शांततेत आणि सौहार्दाने जगू शकतील. मूलभूत अधिकार कोणते आहेत, कोणत्या लेखात मूलभूत अधिकारांचा उल्लेख आहे, मूलभूत अधिकारांच्या वैशिष्ट्यांशी संबंधित सर्व माहिती या लेखात दिली जात आहे.

Maulik adhikar हे भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत केलेले मूलभूत मानवी हक्क आहेत ज्यांची सर्व नागरिकांना हमी देण्यात आली आहे. जात, धर्म, लिंग इत्यादी आधारावर भेदभाव न करता त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. विशेष म्हणजे, काही अटींच्या अधीन राहून मुलभूत हक्क न्यायालयांद्वारे लागू केले जाऊ शकतात.

मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-III मध्ये समाविष्ट केलेले, मूलभूत हक्क हे भारतीय राज्यघटनेने हमी दिलेले मूलभूत मानवी हक्क आहेत. सहा मूलभूत अधिकारांमध्ये समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपायांचा अधिकार यांचा समावेश होतो. मुलभूत हक्क काय आहेत, मूलभूत अधिकार काय आहेत, मूलभूत अधिकारांचे प्रकार काय आहेत, मूलभूत हक्कांचे वर्गीकरण आणि इतर प्रमुख वैशिष्ट्ये आपण पुढील लेखात स्पष्ट केली आहेत. अधिक माहितीसाठी मराठीत व्हिडिओ पहा

Table of Contents

मूलभूत अधिकार काय आहेत? – What are Fundamental Rights?

What are Fundamental Rights
What are Fundamental Rights

मूलभूत हक्क हे भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत केलेले मूलभूत मानवी हक्क आहेत ज्यांची सर्व नागरिकांना हमी देण्यात आली आहे. जात, धर्म, लिंग इत्यादी आधारावर भेदभाव न करता मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी केली जाते. यासोबतच काही अटींच्या अधीन राहून मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी न्यायालये करू शकतात.

भारताचा मॅग्ना कार्टा म्हणून मूलभूत अधिकारांचे वर्णन केले आहे. ही संकल्पना अमेरिकन लिस्ट ऑफ राइट्समधून घेतली आहे. मुलभूत हक्कांची प्राचीन ज्ञात तथ्ये प्राचीन भारत, इराण इत्यादी देशांतही अस्तित्वात होती. मूलभूत अधिकारांना हे नाव देण्यात आले आहे कारण त्यांना राज्यघटनेद्वारे हमी आणि संरक्षण दिले गेले आहे, जो राष्ट्राचा मूलभूत नियम आहे. व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी (शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक आणि आध्यात्मिक) ते सर्वात महत्वाचे आहेत या अर्थाने ते ‘मूलभूत’ देखील आहेत.

मूलभूत हक्कांची ठळक वैशिष्ट्ये | Salient Features of Fundamental Rights

Salient Features of Fundamental Rights
Salient Features of Fundamental Rights
 • त्यांना हमी देणार्‍या संविधानात ते समाविष्ट आहेत.
 • ते न्याय्य (न्यायालयांद्वारे लागू करण्यायोग्य) आहेत.
 • उल्लंघनाच्या बाबतीत, एखादी व्यक्ती कायद्याच्या न्यायालयात जाऊ शकते.

भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क – Fundamental Rights guaranteed by the Indian Constitution

Fundamental Rights guaranteed by the Indian Constitution
Fundamental Rights guaranteed by the Indian Constitution

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला सहा मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत:

 • समानतेचा अधिकार (कलम 14-18)
 • स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 19-22)
 • शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23-24)
 • धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 25-28)
 • संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार (कलम 29-30)
 • घटनात्मक उपायांचा अधिकार (कलम ३२)

मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार का नाही? – Why is the right to property not a fundamental right?

प्रारंभी, घटनेतील मूलभूत अधिकारांतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचा समावेश करण्यात आला होता. नंतर हा अधिकार 44 व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आला. ही दुरुस्ती करण्यात आली कारण हा अधिकार समाजवादाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आणि संपत्तीचे (मालमत्तेचे) पुनर्वितरण लोकांमध्ये न्याय्यपणे करण्यात अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे मालमत्तेचा अधिकार हा आता मूलभूत अधिकार नसून कायदेशीर अधिकार आहे.

भारतीय नागरिक आणि परदेशी नागरिकांना मिळालेले मूलभूत अधिकार – Fundamental rights enjoyed by Indian citizens and foreign citizens

Fundamental rights enjoyed by Indian citizens and foreign citizens
Fundamental rights enjoyed by Indian citizens and foreign citizens
केवळ भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकारनागरिक आणि परदेशी दोघांसाठी मूलभूत अधिकार
कलम 15: केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई.कलम 14: कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण
कलम 16: सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता.कलम 20: गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविण्याच्या संदर्भात संरक्षण.
कलम 19: (i) विचार आणि अभिव्यक्ती, (ii) शांततापूर्ण संमेलन, (iii) सहवास, (iv) मुक्त हालचाल, (v) राहण्याचे आणि व्यवसायाचे स्वातंत्र्य या संदर्भात सहा अधिकारांचे संरक्षण.कलम २१: जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण.
कलम 29: अल्पसंख्याकांच्या भाषा, लिपी आणि संस्कृतीचे संरक्षण.कलम 21A: प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार.
कलम 30: अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार.कलम 22: काही प्रकरणांमध्ये अटकेपासून आणि ताब्यात घेण्यापासून संरक्षण.
कलम 23: सक्तीचे श्रम आणि मानवी तस्करी विरुद्ध प्रतिबंध.
कलम २४: कारखान्यांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई.
कलम 25: धर्माच्या प्रचारासाठी प्रयत्न करण्याचे स्वातंत्र्य.
कलम २६: धार्मिक संस्था चालवण्याचे स्वातंत्र्य.
कलम 27: कोणत्याही धर्माच्या प्रचारासाठी करातून सूट.
कलम 28: काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिकवणी किंवा उपासनेत सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य.
Fundamental rights enjoyed by Indian citizens and foreign citizens

भारतातील नागरिकांचे मूलभूत हक्क – Fundamental Rights of Citizens of India

मूळ घटनेत सात मूलभूत अधिकार होते, परंतु 44 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आला आहे आणि घटनेच्या कलम 300 (अ) अन्वये तो कायदेशीर अधिकार म्हणून ठेवण्यात आला आहे.

भारतातील नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांशी संबंधित तथ्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • हे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाच्या संविधानातून घेतले गेले आहे.
 • त्याचे वर्णन राज्यघटनेच्या भाग-3 मध्ये आहे (कलम 12 ते कलम 35).
 • त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते आणि राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात (कलम 352), जीवनाचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य वगळता इतर मूलभूत अधिकार निलंबित केले जाऊ शकतात.
 • मूळ राज्यघटनेत सात मूलभूत अधिकार होते, परंतु 44व्या घटनादुरुस्ती (1979 AD) द्वारे मालमत्तेचा अधिकार (कलम 31 ते कलम 19f) मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आला आणि अनुच्छेद अंतर्गत कायदेशीर अधिकार बनविला गेला. संविधानाच्या ३०० (अ) प्रमाणे ठेवण्यात आले आहे.

भारतीय नागरिकांना खालील मूलभूत अधिकार आहेत:

 • समानता किंवा समानतेचा अधिकार (कलम 14 ते कलम 18)
 • स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 19 ते 22)
 • शोषणाविरुद्ध अधिकार (कलम 23 ते 24)
 • धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 25 ते 28)
 • संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार (कलम 29 ते 30)
 • घटनात्मक अधिकार (कलम 32)

नक्की वाचा:

Khilafat Movement in Marathi
Directive Principles of State Policy in Marathi
Supreme Court of India in Marathi
Resume Format in Marathi

1. समानता किंवा समानतेचा अधिकार – equality or right to equality

 • कलम 14: कायद्यासमोर समानता – याचा अर्थ राज्य योग्य व्यक्तींसाठी समान कायदे करेल आणि त्यांना समानतेने लागू करेल.
 • कलम 15: धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई – राज्य जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रात धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मस्थान इत्यादी कारणांवर नागरिकांप्रती भेदभाव केला जाणार नाही. .
 • कलम 16: सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता – राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती संबंधित बाबींमध्ये सर्व नागरिकांना संधीची समानता असेल. अपवाद – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय.
 • कलम १७: अस्पृश्यता निर्मूलन – अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी तो दंडनीय गुन्हा घोषित करण्यात आला आहे.
 • कलम 18: पदव्या रद्द करणे – लष्करी किंवा शैक्षणिक सन्मानांशिवाय राज्याकडून कोणतीही पदवी दिली जाणार नाही. भारताचा नागरिक राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय इतर कोणत्याही देशाकडून कोणतीही पदवी स्वीकारू शकत नाही.

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार – right to freedom

कलम 19 – मूळ संविधानात 7 प्रकारचे स्वातंत्र्य नमूद केले होते, आता फक्त 6 आहेत:

 1. 19 (अ) भाषण स्वातंत्र्य.
 2. 19 (ब) शस्त्राशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचे आणि एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य.
 3. 19 (c) संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य.
 4. 19 (ड) देशाच्या कोणत्याही भागात चळवळीचे स्वातंत्र्य.
 5. 19 (ई) देशाच्या कोणत्याही क्षेत्रात राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य. (जम्मू आणि काश्मीर अपवाद)
 6. 19 (फ) मालमत्तेचा अधिकार.
 7. 19 (जी) कोणताही व्यवसाय आणि उपजीविका चालवण्याचे स्वातंत्र्य.

टीप: प्रेसच्या स्वातंत्र्याचे वर्णन कलम 19(अ) मध्येच केले आहे.

कलम 20 – गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविण्याच्या संदर्भात संरक्षण – हे तीन प्रकारच्या स्वातंत्र्यांचे वर्णन करते:

 • (अ) कोणत्याही व्यक्तीला गुन्ह्यासाठी फक्त एकदाच शिक्षा दिली जाईल.
 • (b) शिक्षा गुन्हा करतेवेळी लागू असलेल्या कायद्यानुसार दिली जाईल आणि आधी आणि नंतरच्या कायद्यानुसार नाही.
 • (c) कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयात स्वत: विरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडले जाणार नाही.
 • कलम 21 – जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण: कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
 • कलम 21(a) 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना राज्य कायद्याने ठरवेल अशा पद्धतीने मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देईल. (86 व्या दुरुस्ती 2002 द्वारे).

कलम 22 – काही प्रकरणांमध्ये अटक आणि ताब्यात ठेवण्यापासून संरक्षण: अनियंत्रितपणे ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला तीन प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रदान करते:

 • अटकेचे कारण दिले जाईल.
 • त्याला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाईल (येण्याची वेळ वगळता).
 • त्याला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार असेल.

प्रतिबंधात्मक अटकाव

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 22 मधील कलम 3, 4, 5 आणि 6 मध्ये त्यातील तरतुदी नमूद केल्या आहेत. प्रतिबंधात्मक अटकाव कायद्यांतर्गत गुन्हा करण्यापूर्वी व्यक्तीला अटक केली जाते. प्रतिबंधात्मक अटकेचा उद्देश एखाद्या गुन्ह्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा करणे हा नसून त्याला गुन्हा करण्यापासून रोखणे हा आहे. किंबहुना, हा प्रतिबंधात्मक अटकाव राज्याच्या सुरक्षेसाठी, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी किंवा भारताच्या कारणांसाठी असू शकतो. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला प्रतिबंधात्मक अटकेच्या कोणत्याही पद्धतीखाली अटक केली जाते, तेव्हा:

 • सरकार अशा व्यक्तीला फक्त 3 महिने तुरुंगात ठेवू शकते. अटक केलेल्या व्यक्तीला तीन महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात ठेवायचे असेल, तर त्यासाठी सल्लागार मंडळाचा अहवाल घ्यावा लागतो.
 • अशा प्रकारे ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्याच्या कारणाविषयी शक्य तितक्या लवकर सूचित केले जाईल, परंतु रद्द करण्याच्या सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध मानले जाणारे तथ्य उघड करणे आवश्यक नाही.
 • ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला अटकेच्या आदेशाविरुद्ध निवेदन करण्याची संधी लवकरात लवकर दिली जावी.

प्रतिबंधात्मक अटकेशी संबंधित आतापर्यंत तयार केलेल्या पद्धती:

 • प्रतिबंधात्मक अटकाव कायदा, 1950: भारताच्या संसदेने 26 फेब्रुवारी 1950 रोजी पहिला प्रतिबंधात्मक अटकाव कायदा मंजूर केला. देशद्रोही घटकांना भारताच्या संरक्षणासाठी प्रतिकूल कृती करण्यापासून रोखणे हा त्याचा उद्देश होता. ते 1 एप्रिल 1951 रोजी संपणार होते, परंतु वेळोवेळी त्याचे आयुष्य वाढविण्यात आले. अखेर 31 डिसेंबर 1971 रोजी ती संपुष्टात आली.
 • अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था कायदा, 1971: 44 वी घटनादुरुस्ती (1979) याच्या विरुद्ध होती आणि त्यामुळे एप्रिल 1979 मध्ये ती संपुष्टात आली.
 • परकीय चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध कायदा, 1974: यापूर्वी, तस्करांसाठी अटकेचा कालावधी 1 वर्ष होता, जो 13 जुलै 1984 रोजी एका अध्यादेशाद्वारे 2 वर्षांपर्यंत वाढवला गेला आहे.
 • राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, 1980: जम्मू आणि काश्मीर वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये लागू.
 • दहशतवादी आणि विध्वंस प्रतिबंधक कायदा (टाडा): प्रतिबंधात्मक अटकाव प्रणाली अंतर्गत आतापर्यंत बनवलेल्या कायद्यांपैकी हा सर्वात प्रभावी आणि सर्वात कठोर कायदा होता. ते 23 मे 1995 रोजी रद्द करण्यात आले.
 • पोटा: 25 ऑक्टोबर 2001 रोजी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. ‘पोटा’ हे तडाचे एक रूप आहे. या अंतर्गत एकूण 23 दहशतवादी गटांवर बंदी घालण्यात आली आहे. दहशतवादी आणि दहशतवाद्यांशी संबंधित माहिती लपवणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पोलिस संशयाच्या आधारे कोणालाही अटक करू शकतात, परंतु आरोपपत्राशिवाय तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवू शकत नाहीत. पोटा अंतर्गत अटक केलेली व्यक्ती उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते, परंतु हे अपील देखील अटक झाल्यानंतर केवळ तीन महिन्यांनी केले जाऊ शकते, हे 21 सप्टेंबर 2004 रोजी एका अध्यादेशाद्वारे रद्द केले गेले.

3 शोषणाविरुद्ध हक्क – right against exploitation

 • कलम 23: मानवांच्या वाहतुकीवर बंदी आणि सक्तीचे श्रम: यात कोणत्याही व्यक्तीची विक्री आणि खरेदी, बेगारी आणि इतर तत्सम सक्तीचे काम करण्यास मनाई आहे, ज्याचे उल्लंघन हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे.
 • टीप: आवश्यक असल्यास राष्ट्रीय सेवा करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
 • कलम 24: मुलांच्या कामावर बंदी: 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही मुलाला कारखाने, खाणी किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक कामात काम करता येणार नाही.

4. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार – right to religious freedom

 • कलम 25: विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि कोणत्याही धर्माचा दावा, आचरण आणि प्रचार करण्यास स्वातंत्र्य: कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही धर्माचा दावा आणि प्रचार करू शकते.
 • कलम 26: धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य: एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या धर्मासाठी संस्था स्थापन करण्याचा आणि देखरेख करण्याचा, कायदेशीर मालमत्ता प्राप्त करण्याचा, मालकीचा आणि प्रशासित करण्याचा अधिकार आहे.
 • कलम 27: राज्य कोणत्याही व्यक्तीला असा कर भरण्यास भाग पाडू शकत नाही, ज्याचे उत्पन्न कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा धार्मिक संप्रदायाच्या संवर्धनासाठी किंवा देखभालीसाठी खर्च करण्यासाठी विशेषतः निर्धारित केले गेले आहे.
 • कलम 28: राज्य कायद्याद्वारे संपूर्णपणे सांभाळलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतीही धार्मिक सूचना दिली जाणार नाही. अशा शैक्षणिक संस्था आपल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही धार्मिक विधीत सहभागी होण्यास भाग पाडू शकत नाहीत किंवा कोणतेही प्रवचन जबरदस्तीने ऐकू शकत नाहीत.

5. संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार – Right to Culture and Education

 • कलम २९: अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण: अल्पसंख्याक आपली भाषा, लिपी आणि संस्कृती जतन करू शकतात आणि केवळ भाषा, जात, धर्म आणि संस्कृतीच्या आधारावर कोणत्याही सरकारी शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश करण्यापासून रोखले जाणार नाही.
 • कलम 30: अल्पसंख्याकांचा शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचा कारभार चालवण्याचा अधिकार: कोणताही अल्पसंख्याक गट त्यांच्या आवडीची शैक्षणिक संस्था चालवू शकतो आणि ती देताना सरकार कोणत्याही प्रकारे भेदभाव करणार नाही.

6. घटनात्मक उपायांचा अधिकार – right to constitutional remedies

डॉ भीमराव आंबेडकरांनी ‘संवैधानिक उपायांचा अधिकार’ हा संविधानाचा आत्मा म्हटले आहे.
कलम ३२: या अंतर्गत मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी सुप्रीम कोर्टात योग्य कार्यवाही करून अर्ज करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाला पाच प्रकारचे रिट जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, जे खालीलप्रमाणे आहेतः

 1. हेबियस कॉर्पस
 2. आदेश
 3. प्रतिबंधात्मक लेख
 4. प्रलोभन
 5. अधिकारांचे लेख

हेबियस कॉर्पस:

हे एखाद्या व्यक्तीच्या विनंतीवरून जारी केले जाते ज्याला असे वाटते की त्याला बेकायदेशीरपणे तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. याद्वारे, न्यायालय कैदी बनविणार्‍या अधिकाऱ्याला तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला ठराविक ठिकाणी आणि ठराविक वेळेत हजर करण्याचे आदेश देते जेणेकरून न्यायालय अटकेच्या कारणांचा विचार करू शकेल.

जनादेश:

जेव्हा एखादा अधिकारी त्याचे सार्वजनिक कर्तव्य बजावत नाही तेव्हा आदेशाचे कलम जारी केले जाते. अशा आदेशाच्या आधारे अधिकाऱ्याला कर्तव्य बजावण्याचे आदेश दिले जातात.

प्रतिबंधात्मक कलमे:

हा आदेश सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालये आणि अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणांना जारी केला आहे, कारण ही बाब त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याने या प्रकरणात पुढे जाऊ नका.

खटला:

याद्वारे अधीनस्थ न्यायालयांना त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेले खटले निकालासाठी उच्च न्यायालयात पाठविण्याचे निर्देश दिले जातात.

अधिकाराचे कलम:

जेव्हा एखादी व्यक्ती असा अधिकारी म्हणून काम करू लागते ज्यावर त्याला कायदेशीररित्या काम करण्याचा अधिकार नाही, तेव्हा न्यायालय, अधिकारांच्या प्रश्नाच्या आदेशाने, त्या व्यक्तीला विचारते की तो कोणत्या अधिकाराने काम करत आहे आणि जोपर्यंत तो अधिकार देत नाही. याचे समाधानकारक उत्तर, तो काम करू शकत नाही.

मूलभूत अधिकारांमध्ये सुधारणा – Amendment in Fundamental Rights

 • गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य (1976) च्या आधीच्या निकालात असे नमूद करण्यात आले होते की घटनेच्या कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये कलम 368 आणि मूलभूत अधिकारांचा समावेश होता.
 • सर्वोच्च न्यायालयाने गोलकनाथ वि. पंजाबचे राज्यत्व (1967) मधील आपल्या निकालात कलम 368 मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेद्वारे मूलभूत अधिकारांच्या दुरुस्तीला स्थगिती दिली. म्हणजेच संसद मूलभूत अधिकारांमध्ये सुधारणा करू शकत नाही.
 • कलम 13 आणि 368 मध्ये 24 व्या घटनादुरुस्ती (1971) द्वारे सुधारणा करण्यात आली आणि असे निश्चित करण्यात आले की कलम 368 मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेद्वारे मूलभूत अधिकारांमध्ये सुधारणा करता येईल.
 • केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या निर्णयात अशा दुरुस्तीला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली होती, म्हणजेच गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य हा निर्णय बाजूला ठेवण्यात आला होता.
 • कलम 4 आणि 5 कलम 368 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीने जोडण्यात आले होते आणि अशी तरतूद करण्यात आली होती की अशा प्रकारे केलेल्या दुरुस्तीवर कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही.
 • मिनर्व्हा मिल्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (1980) च्या निर्णयानुसार न्यायालयाला घटनेच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे आणि न्यायालय या आधारावर कोणत्याही दुरुस्तीचे पुनरावलोकन करू शकते. याद्वारे 42 व्या घटनादुरुस्तीने केलेली व्यवस्थाही रद्द करण्यात आली.

Business Ideas in Marathi

FAQ: Important questions related to the Fundamental Rights of India in Marathi

Fundamental Rights are a charter of rights enshrined in the Constitution of India. It guarantees civil liberties so that all Indians can live their lives in peace and harmony as citizens of India.

भारतात 7 मूलभूत अधिकार (fundamental rights) कोणते आहेत?

7 fundamental rights मूलतः संविधानाने (Constitution) प्रदान केले होते:

 1. समानतेचा अधिकार (the right to equality)
 2. स्वातंत्र्याचा अधिकार (right to freedom)
 3. शोषणाविरुद्ध हक्क (right against exploitation)
 4. धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (right to freedom of religion)
 5. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (cultural and educational rights)
 6. मालमत्तेचा अधिकार (right to property)
 7. घटनात्मक उपायांचा अधिकार (right to constitutional remedies)

मूलभूत अधिकार महत्त्वाचे का आहेत?

Fundamental rights important: मुलभूत हक्क (Fundamental Rights protect) राज्याच्या कोणत्याही आक्रमणाविरूद्ध नागरिकांच्या liberties आणि freedom चे संरक्षण करतात. आणि देशात हुकूमशाही आणि हुकूमशाही शासन स्थापन करण्यास प्रतिबंध करा. व्यक्ती आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहेत.

सोप्या शब्दात, मूलभूत अधिकार म्हणजे काय?

मूलभूत हक्क हे भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत केलेले मूलभूत मानवी हक्क आहेत ज्यांची सर्व नागरिकांना हमी देण्यात आली आहे. जात, धर्म, लिंग इत्यादी आधारावर भेदभाव न करता त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. विशेष म्हणजे, काही अटींच्या अधीन राहून मुलभूत हक्क न्यायालयांद्वारे लागू केले जाऊ शकतात.

सर्वात महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार कोणता?

घटनात्मक उपायांचा अधिकार हा सर्वात महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार आहे कारण तो सर्व नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा उपभोग घेत असल्याची खात्री देतो. या अधिकारांतर्गत नागरिक त्यांचे मूलभूत अधिकार परत मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

कोणत्या समितीच्या अहवालात मुलभूत अधिकारांची न्याय्य आणि अ-न्यायकारक अशी विभागणी करण्यात आली आहे?

तेज बहादूर सप्रू समितीचा अहवाल

भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या भागात मुलभूत हक्क दिलेले आहेत?

भाग III

आमच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण कोण करते?

न्यायव्यवस्था

मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याच्या अधिकाराला काय म्हणतात?

घटनात्मक उपायांचा अधिकार


Unique small Business Ideas

जर तुम्हाला ही मराठी पोस्ट Fundamental Rights of india information in Marathi, Maulik adhikar ki Jankari hindi me, मौलिक अधिकार की जानकारी, fundamental right information in marathi आवडली असेल किंवा कोणतीही महत्वाची माहिती मिळाली असेल तर ती तुमच्या मित्रांसोबत Whatsapp, Facebook, Twitter इत्यादी सोशल मीडिया साइट्सवर नक्की शेअर करा. अशा अधिक माहितीपूर्ण माहितीसाठी Marathi M TV ला पुन्हा भेट द्या.

शेयर करो:

Leave a Comment